Đào Tạo SEO Litado có uy tín không học teo tại Litado có tốt không

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Đào Tạo SEO Litado có uy tín không học teo tại Litado có tốt không

nhaphang.com
Em có lên mạng Search từ khóa " Dao Tao SEO " thấy Litado lúc top 1 lúc top 2 đào tạo SEO có dấu thì không lên top cao lắm.

Em định lao đầu vào đây học nhưng rất băn khoăn do nhìn hình thức bên ngoài Litado không được ổn cho lắm về hình thức.

Vậy có anh chị nào đã từng học tại Litado không cho em lời khuyên và vài lời chia sẻ để em tham khảo.

Em đang mắc phải rất nhiều câu hỏi xoay quanh trung tâm này, anh chị giải đáp cho em 3 câu hỏi em quan tâm nhất nhé " Đào tạo SEO Litado có tốt không " - " Học seo tại Litado có uy tín không ". " Nguyễn Ngọc Long Blackmoon " là ai mà cãi nhau với Litado.

Em lên mạng tìm hiểu về trung tâm đào tạo SEO Litado thì có rất nhiều thông tin không được tốt về trung tâm này , nhưng vẫn ấn tượng bởi key word " Dao tao SEO " của họ lên top.

sau khi tìm hiểu về Litado - Em sơ bộ về Litado thế này có đúng không nhé các anh chị !

Litado đào tạo SEO blackhat chứ không phải seo sạch.
Litado vô văn hóa thiếu tôn trọng học viên.
Litado cá tính nhưng có vẻ giống dân chợ búa.