Có nên học seo tại Trung Tâm đào tạo SEO TVT không

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
duy
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Có nên học seo tại Trung Tâm đào tạo SEO TVT không

duy
Chào anh chị !

Em mới tìm hiểu về SEO có lang thang trên một số diễn đàn SEO trên Internet như : thegioiseo, Idichvuseo, Forum.seotopx ... có thấy một số thông tin như sau :

1/ Trí tuệ Việt

Ưu điểm:
- Giảng viên: Mr Dang nhiệt tình, vui tính.
- Hỗ trợ học viên tốt, ngày nào cũng có. Học viên có thể mang laptop lên trung tâm ngồi làm để được hỗ trợ trực tiếp luôn.
- Kiến thức SEO khá cơ bản, dành cho người mới bắt đầu

Khuyết điểm:
- Cơ sở vật chất không tốt lắm, vào wifi khó khăn.
- Dùng nhiều tool, làm blackhat nhiều (không thích lắm).

Vậy theo anh chị em có nên học seo tại trung tâm đào tạo SEO TTV không